Tidskrift för politisk filosofi

Aktuellt nummer: 2014:1

Artiklar

Olle Risberg: Om Tännsjös försvar av den motbjudande slutsatsen

Torbjörn Tännsjö: Om den motbjudande slutsatsen - ett svar till Olle Risberg

Sofia Jeppsson: Hennes egen vilja vs Normen

Recension

Karin Edvardsson Björnberg: Håkan Salwén: Miljöetik – En introduktion

Marcus Agnafors: Michael Sandel: What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets

Patrik Witkowsky: Bo Rothstein (red.): Tillsammans: en fungerande ekonomisk demokrati

Roger Fjellström: Johan Lundberg: Ljusets fiender. Västvärldens självkritik och den svenska idédebatten