Tidskrift för politisk filosofi

Aktuellt nummer: 2016:3

Temanummer: Utbildning och demokrati i kunskapssamhället

Gästredaktörer: Johan Boberg & Sharon Rider

Artiklar

Johan Boberg & Sharon Rider: Inledning

Michael Gustavsson: Lärarens demokratiska uppdrag: Värdegrund och ideologi

Tove Österman: Demokratifostran och värdegrundssamtal i skolan

Elinor Hållén: Vill Sverige integrera invandrare?

Ronald Barnett: Det förnuftiga universitetet: Skymtande möjligheter

Mats Rosengren: Vad en svensk måste kunna: Att vilja demokratin