Tidskrift för politisk filosofi

Aktuellt nummer: 2015:3

Temanummer: Kvinnor och feminism i filosofin

Redaktör: Lena Halldenius

Artiklar

Lena Halldenius: Kvinnor och feminism i filosofin: Introduktion till temanumret

Martina Reuter: Varför så få kvinnor? Könsfördelningen inom den akademiska filosofin

Petra Green: Feministisk filosofi, idealteori och ideologi

Petra Andersson: Ridsport och genuspositioner. Om sexualisering och trivialisering av tjejer som rider

Sandrine Bergès: Epistemisk orättvisa och den feministiska filosofihistorien