Tidskrift för politisk filosofi

Aktuellt nummer: 2016:1

Artiklar

Roger Fjellström: Inuti en folkmördare: Adolf Eichmann

Peter Strandbrink: Är rationell politisk styrning ens möjlig? En snabbkritik av teknokratisk politisk filosofi

Torbjörn Tännsjö: Paris — Gaza: Två brott mot krigets lagar

Torbjörn Tännsjö: Övervakningssamhället

Politisk filosofi idag

Intervju med Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och VD för Institutet för framtidsstudier (William Bülow)

Recensioner

Kent Gustavsson: Hanna Gadban: Min Jihad – Jakten på liberal islam

Martin Lembke: Christer Sturmark: Upplysning i det 21:a århundradet: Tro och vetande 3.0