Tidskrift för politisk filosofi

Från kommande nummer: 2014:3

Torbjörn Tännsjö: Varför enfrågepartier ställer till det

(En uppsats i förväg från nästa nummer av Tidskrift för politisk filosofi).

Aktuellt nummer: 2014:2

Artiklar

Nils Säfström: Michael Otsuka och föreningen mellan självägarskap och jämlikhet i världsägarskap

Gustaf Östberg: Mentalitet och riskhantering

Daniel Rönnedal: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och kvantifierad deontisk logik

Diskussion

Roger Fjellström: Vissla, blunda eller hålla tummarna när storebror brer ut sig?

Robert Callergård: Svar till Sven Ove Hansson

Sven Ove Hansson: Slutreplik till Robert Callergård

Recensioner

Frans Svensson: Ann Heberlein: Etik – människa, moral, mening. En introduktion

Simon Rosenqvist: Tulsa Jansson: Du har svaren! Filosofi till vardags

Catharina Stenqvist: Eskil Franck: Giv mig, min son, ditt hjärta