Tidskrift för politisk filosofi

Aktuellt nummer: 2015:2

Artiklar

Johan Brännmark: Ohälsosamma vanor och folkhälsopolitisk paternalism

Annika Gilljam: Kvotering som kvinnlig reparation

Jörgen Ödalen: Kan en stat gå under, men ändå finnas kvar? Stigande havsnivåer och avterritorialiserade östater

Diskussion

Simon Rosenqvist: Replik till Lisa Furberg: "Feminism, perfektionism och surrogatmoderskap"

Politisk filosofi idag

Intervju med Joakim Sandberg, docent i praktisk filosofi, Göteborgs universitet och forskningsledare vid handelshögskolan i Stockholm William Bülow

Recension

Karim Jebari: Torbjörn Tännsjö: Fatta! En upplysningsskrift

Henning Strandin: Timothy Williamson: Tetralogue