Tidskrift för politisk filosofi

Aktuellt nummer: 2016:2

Artiklar

Lenita Freidenvall: Intersektionalitet och feminism – en komplicerad kombination?

Torbjörn Tännsjö: Ideologiernas plats i politiken

Gustaf Östberg: Att uppfatta riskers verklighet

Recensioner

Åsa Carlson: Lena Halldenius: Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism: Independence, Rights and the Experience of Unfreedom

Fritz-Anton Fritzson: Carl-Henric Grenholm: Etisk teori: kritik av moralen

Jan Almäng: Wilhelm Agrell: Det säkra landet? Svensk Försvars- och säkerhetspolitik från ett kallt krig till ett annat