Tidskrift för politisk filosofi

Aktuellt nummer: 2017:2

Artiklar

Daniel Alsarve: Våld föder våld, eller? Om män, sportvåld och formande av hegemonisk manlighet som bidragande riskfaktor till våldet i samhället

Daniel Rönnedal: Den gyllene regeln och farmarnas dilemma

Replikskifte:

Erik Malmqvist: Replik till Marcus Agnafors: »En rimlig samvetsklausul»

Marcus Agnafors: Replik till Erik Malmqvist

Recensioner:

Nicolas Olsson Yaouzis om Jason Stanley: How Propaganda Works

Ronny Ambjörnsson om Torbjörn Tännsjö: Vänsterdocenten