Paris — Gaza: två brott mot krigets lagar

Torbjörn Tännsjö skriver om brott mot krigets lagar. Artikeln skrevs i anslutning till en workshop, arrangerat av Institutet för framtidsstudier i samarbete med Stockholm Centre for the Ethics of War and Peace, om Operation Protective Edge, och under dagarna efter attentatet i Paris (den 13 november 2015).

Workshopen sammanfattades på ett frukostseminarium på Institutet för framtidsstudier den 12 november.

Se frukostseminariet här (på engelska)

 

Torbjörn Tännsjö: Paris – Gaza: Två brott mot krigets lagar(förhandspublikation, senare publicerat i nummer 2016:1)