Övervakningssamhället

Bruce Schneier diskuterar sin nya bok Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World (W. W. Norton & Company, 2015) vid ett seminarium arrangerat avInstitutet för framtidsstudier den 21 september 2015 i Spårvägshallarna kl. 15–17.

Seminariet kommer att direktsändas på Bambuseroch finnas att ses i efterhand på IF Play.

Torbjörn Tännsjö "Övervakningssamhället" (förhandspublikation, senare publicerat i nummer 2016:1)

Torbjörn Tännsjös bok Privatliv(Fri tanke förlag, 2015) är nyligen utkommen i en pocketutgåva.