Tidskrift för politisk filosofi

Aktuellt nummer: 2018:2

Specialnummer: Kollektivt handlande

Innehåll

Per Algander & Olle Risberg: Inledning: vad bör vi göra?

Anna Wedin: Klimatförändringarna – allas fel, ingens ansvar?

Magnus Jedenheim-Edling: Att handla tillsammans

András Szigeti: Kan ett kollektiv inte göra sitt bästa trots att dess medlemmar gör det?

Olle Blomberg & Björn Petersson: Plikt att kollektivisera?

Mattias Gunnemyr: Kollektivt ansvar, kollektiva handlingar och storskaliga problem

Simon Rosenqvist: Oorganiserade kollektiv kan handla

Gunnar Björnsson: Gemensamma skyldigheter