Tidskrift för politisk filosofi

Aktuellt nummer: 2022:2

Artiklar

Markus Furendal: Artificiell intelligens, likriktningsproblemet och politisk filosofi – en översikt

Anders Hansson: Moralen i marknaden

Anders Bartonek: Hård entreprenör, mjuk familjemedlem

Politisk filosofi idag

Intervju med Daniela Cutas, universitetslektor i medicinsk etik vid Lunds universitet

Recension

Per Sandin om Henrik Lagerlunds Matens filosofi: hur du blir en filosofisk foodie

Repliker

Torbjörn Tännsjö: Replik till Folke Tersman

Folke Tersman: Replik till Torbjörn Tännsjö