Tidskrift för politisk filosofi

Aktuellt nummer: 2022:1

Ledare

Patrik Baard & Anders Melin: Ledare: Temanummer om energirättvisa

Artiklar

Lars Löfquist: NIMBY-problematik och rättighetskonflikt vid lokalisering av vindturbiner och kärnreaktorer

Lina Eriksson, Fredrik Hedenus, U. Martin Persson och Bengt Brülde: Klimatomställning och krav på kompensation

Eric Brandstedt, Henner Busch och Vasna Ramasar: Om orättvisor i omställningen till en fossilfri framtid

Mats Andrén: Kärnavfall och ansvar