Tidskrift för politisk filosofi

Aktuellt nummer: 2018:1

Artiklar

Per Algander: Kris i Populationsfrågan

Politisk filosofi idag

Intervju med Elena Namli, professor i teologisk etik vid teologiska institutionen, Uppsala universitet (Jesper Ahlin)

Replikskifte

Marcus Agnafors: Replik till Berndt Rasmussen

Katharina Berndt Rasmussen: Replik till Marcus Agnafors

Recensioner

Martin Westergren om Olle Wästberg och Daniel Lindwalls Folkstyret i rädslans tid

Victor Moberger om Åsa Wikforss Alternativa fakta: Om kunskapen och dess fiender

Olof Leffler om Ryan Muldoons Social Contract Theory for a Diverse World: Beyond Tolerance

Magnus Reitberger om Marcus Agnafors Moraliska provokationer – Om skenande tåg, rättvisa löner och god pornografi