Tidskrift för politisk filosofi

Aktuellt nummer: 2020:3

Ledare

Katharina Berndt Rasmussen & William Bülow O´Nils: Ledare 3, år 2020

Artikel

Erik Malmqvist & Christian Munthe: Antibiotikaresistens och socialismens återkomst

Politisk filosofi idag

Intervju med Jasmina Nedevska, universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet

Recensioner

Ludvig Beckman om Folke Tersman och Torbjörn Tännsjös Folk & vilja: ett försvar av demokratin i vår tid

Torbjörn Tännsjö om Martin Hägglunds Vårt enda liv: sekulär tro och andlig frihet

Karl Bergman om Jonna Bornemarks Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde