Tidskrift för politisk filosofi

Aktuellt nummer: 2020:2

Ledare

Katharina Berndt Rasmussen & William Bülow O’Nils: Ledare 2, år 2020

Artiklar

Lena Halldenius: ”Epistemisk orättvisa – en kritisk diskussion”

Anders Hansson: ”Parfit och liberalismen”

Patrizio Lo Presti: ”Skäl, bevis och beslutsfattande”

Politisk filosofi idag

Intervju med Niklas Juth, universitetslektor och docent i medicinsk etik vid Karolinska Institutet

Recension

Göran Collste om James Gordon Finlaysons The Habermas-Rawls Debate