Tidskrift för politisk filosofi

Aktuellt nummer: 2019:3

Artiklar

Olle Torpman: ”Varför det spelar roll när du skaffar barn”

Katharina Berndt Rasmussen & Nicolas Olsson Yaouzis: ”#metoo: Upprop, uthängningar och sociala normer”

Recensioner

Mats Lindberg om Göran Greiders & Åsa Linderborgs Populistiska Manifestet

Henrik Bohlin om Sverker Sörlins Till bildningens försvar: Den svåra konsten att veta tillsammans

Martin Jacobson om Patrick Krasséns (red.) Ny Liberalism