Utgivna Nummer

John Stuart Mill och den allmänna opinionen: motivation i socialismens tjänst eller hämsko för personlig frihet?

Linda Johansson

Den gängse bilden av John Stuart Mill torde vara som en frihetens och därmed liberalismens apostel, men faktum är att han hade en hel del socialistiska idéer och att han faktiskt själv räknade sig som socialist.

Syftet med denna text är att se närmare på hur hans idéer om frihet och socialism går ihop. Frågan är om man kan vara socialist och liberal – samtidigt. Vissa passager tyder på sådana ansatser. Mill menade till exempel att det gällde att finna sätt att kombinera största möjliga individuella handlingsfrihet med gemensam äganderätt till jordklotets råmaterial och lika del för alla i det gemensamma arbetets avkastning.

Först ska vi titta på socialistbegreppet och Mills argument för några socialistiska idéer, därefter på Mills tankar om den allmänna opinionen, som enligt honom kan fungera som drivkraft då den privata äganderätten är inskränkt. Det paradoxala är att den allmänna opinionen enligt Mill också verkar vara av ondo – något man bör passa sig för så att den inte inkräktar på ens personliga frihet och själsliga utveckling. Slutsatsen är att även om Mill kanske var socialist på 1800-talet, hade han troligen varit liberal i Sverige 2014.

Fulltext (pdf)