Utgivna Nummer

Ledare

Katharina Berndt Rasmussen & William Bülow O’Nils: Ledare

Artiklar

Emil Andersson: A Theory of Justice – en radikal vision om det fullständigt rättvisa samhället

Lena Halldenius: Den andra Rawls

Eva Erman & Niklas Möller: Rawls och relationen mellan principer och praktiker

Henrik D. Kugelberg: Liberal rättvisa mot jämlik demokrati

Lars Lindblom: Stabil rättvisa – Rawls stabilitetskriterium för rättviseteorier

Politisk filosofi idag

Intervju med Patricia Mindus, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet och forskningsledare vid Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa

Recensioner

Marco Tiozzo och Torbjörn Ott om Charles Ess Digital Media Ethics

Lars Bergström om Ludvig Beckmans Allt makt åt folket: om en bortglömd idé

Anna Petronella Foultier om Kajsa Ekis Ekmans Om könets existens: tankar om den nya synen på kön