Utgivna Nummer

Artiklar

Demokrati och gränser

Lars Bergström

Vilket är det “folk” som ska styra sig självt i en demokrati? Närmare bestämt: vilka kollektiv bör styra sig själva? Flera demokratiteoretiker har hävdat att demokratisk teori inte kan lösa den frågan. Det är oklart hur den tesen ska förstås. Gränsproblem har ibland lösts med demokratiska metoder, vilket alltså är möjligt. Om problemet ska lösas genom röstning, så anser vissa teoretiker att ”alla berörda” ska vara röstberättigade. Den principen är dock orimlig. Global demokrati vore däremot en lösning, men den skulle inte vara önskvärd ur demokratisk synpunkt.

 

 

Fulltext (pdf)