Utgivna Nummer

Artiklar

Kärnavfall och ansvar

Mats Andrén

Med idéhistorisk metod utreds hur Karl Jaspers, Hans Jonas, Karl-Otto Apel och Peter Kemp utvecklar ansvarsetiska normer mot bakgrund av den modern teknologins och särskilt den nukleär teknologins risker. Utredningen påvisar fyra grundläggande ansvarsprinciper för hantering av högaktivt kärnavfall som omfattar säkerhet och rättvisa för samtida och framtida generationer. Utifrån ansvarsprinciperna diskuteras den geologiska djupförvarslösningen. Det konstateras att även om dom teknologiska lösningarna kommer att fungera kvarstår stora risker för framtida generationer eftersom vi inte kan veta hur individer och samhällen agerar I framtiden eller med vilka kunskaper

 

Fulltext (pdf)