Utgivna Nummer

Artiklar

Kan ett kollektiv inte göra sitt bästa trots att dess medlemmar gör det?

András Szigeti

Är det möjligt för ett kollektiv att misslyckas med att leva upp till någon moralisk norm trots att ingen av dess medlemmar gör det? Sådana här situationer presenterar något av en paradox: något fel eller moraliskt klandervärt verkar hända trots att alla individuella aktörer gjort sitt bästa. För att lösa paradoxen verkar det rimligt att säga att det är kollektivet som agerar. Det kollektiva handlandet kan ses antingen som en produkt av det sammanlagda agerandet, eller av det kollektiva agerandet av gruppen. Jag visar hur ingendera tolkning erbjuder någon möjlig lösning på paradoxen.

 

Fulltext (pdf)