Utgivna Nummer

Artiklar

Anarkismen, auktoriteten och hierarkin: ett begreppsligt käbbel

Andrés G. Garcia

Anarkismen är en politisk ideologi och social rörelse som avvisar alla hierarkier mellan människor. En inflytelserik språkvetare och samhällsdebattör, Noam Chomsky, beskriver dock anarkismen på ett mer blygsamt vis. Enligt honom inbjuder anarkismen ett kritiskt förhållningssätt till auktoritet i allmänhet, men fördömer endast orättmätig auktoritet. Kritik har framförts mot denna beskrivning enligt vilken den gör anarkismen mindre intressant eftersom alla politiska ideologier kämpar mot orättmätig auktoritet.

Denna uppsats syftar till att undersöka detta problem och se om Chomskys beskrivning kan försvaras. Uppsatsens poäng är delvis att betona risken för att begreppsligt käbbel hindrar kommunikationen av viktiga politiska idéer och argument.

Fulltext (pdf)