Utgivna Nummer

Artiklar

Sveriges klimatansvar

H. Orri Stefánsson

Spelar det någon roll om Sverige drar ner på sina växthusgasutsläpp? Om inte storstater som USA, Kina och Ryssland drar ner på sina utsläpp är det nog omöjligt att undvika en klimatkatastrof. Sveriges agerande kommer däremot antagligen inte vara avgörande för klimatet. Från detta faktum kan det vara lätt att felaktigt dra den slutsatsen att det spelar ingen roll vad Sverige gör. Men ett lika viktigt faktum är att Sveriges årliga utsläpp förväntas orsaka att flera tusen människor dör i förtid, de flesta i de fattiga länder som är mest utsätta för klimatförändringar. Detta ger oss starka moraliska skäl att dra ner på dessa utsläpp, även om Sverige inte kommer ha en avgörande roll i att undvika en klimatkatastrof.

Fulltext (pdf)