Utgivna Nummer

Artiklar

Objektifiering som bristande (egentlig) empati

Ellen Davidsson

I den här texten presenteras ett förslag på en ny definition av begreppet objektifiering. Den argumenterar för att tidigare definitioner av begreppet förknippar det med olika sociala fenomen och delar upp dessa i två läger; moraliserade och avmoraliserade definitioner. Texten strävar dels efter att klargöra vilka fenomen begreppet bör beskriva, dels till att i ljuset av detta presentera en ny, förbättrad definition. Denna nya definition likställer objektifiering med bristande egentlig empati, i situationer där det föreligger moraliska eller epistemiska skäl att empatisera i egentlig bemärkelse. Genom att definiera objektifiering på detta vis kan positiva aspekter från tidigare definitioner förenas, samtidigt som utmaningar de fört med sig kan undvikas.

 

Fulltext (pdf)